Sunday, 25/07/2021 - 14:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG AN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Tân Châu thông báo tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2020 như sau

Đính kèm thông báo

Bài tin liên quan