Sunday, 20/06/2021 - 16:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG AN

Hướng dẫn nhận xét và xuất file kết quả học tập của học sinh lớp chủ nhiệm

Tài liệu đính kèm: Tải về

1/. Nhập nhận xét trên Phiếu báo kết quả học tập (PLLGĐ)

 

Cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi Phiếu báo KQHT cho phụ huynh để thông báo tình hình học tập kèm theo nội dung nhận xét riêng của từng học sinh.
Chức năng này dành cho người quản trị hoặc giáo viên chủ nhiệm.
Để thực hiện viết nhân xét trên phiếu báo KQHT,

chọn menu Start/ Quản lý nhà trường/ Tổng kết học tập/ Nhận xét cho phiếu báo KQHT và làm theo hướng dẫn như hình dưới:

2/. Xuất file phiếu báo kết quả học tập (PLLGĐ)

Bước 1: Vào mục Thống kê báo cáo

Bước 2: Chọn thư mục tổng hợp

Bước 3: Chọn phiếu báo kết quả học tập

Bước 4: Chọn khối

Bước 5: Chọn lớp

Bước 6: Mục mẫu phiếu chọn Mẫu 2

Bước 7: Xuất Excel

Như hình dưới đây:

 

 

Bài tin liên quan