Sunday, 20/06/2021 - 16:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG AN

HĐBM tháng 11-2017

Hội đồng bộ môn Thể dục cấp tỉnh lần 2

Tài liệu đính kèm: Tải về

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ kế hoạch số 161/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của  Sở GDĐT An Giang về việc họp Hội đồng Bộ môn THCS, THPT tháng 11 năm học 2017-2018; Phòng Giáo dục & Đào tạo triệu tập thành viên HĐBM và giáo viên cốt cán môn Thể dục tham dự cụ thể như sau:

1/Thành phần:

Tt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Võ Minh Tánh

HĐBM

THCS Tân An

2

Đặng Quang Thịnh

Giáo viên

THCS Long An

 

 

 

 

2/Thời gian: Lúc 8 giờ 00  ngày 09/11/2017

3/Địa điểm:  Trường THCS Cái Dầu- Huyện Châu Phú

4/Nội dung:

Triển khai thí điểm khiêu vũ thay cho thể dục giữa giờ

5/ Chế độ công tác phí: Theo qui định hiện hành

Yêu cầu Hiệu trưởng các  trường THCS tạo điều kiện để thành viên nêu trên tham dự đúng thời gian và địa điểm.

Bài tin liên quan